Pripremite svoj BANKABILAN investicijski projekt (PRIRUČNIK / Savjeti i alati za analizu i pripremu investicijskih projekata)

(SKRAĆENI SADRŽAJ)

1. JEDAN POSLOVNI PLAN, MOLIM ... ALI BRZO!
2. POSUDITE NAM NOVCE, VRATIT ĆEMO VAM IH, 100%! 
3. TRAŽI SE INVESTITOR, IDEJU IMAMO, VLASTITOG KAPITALA, NEMAMO 
4. LJUDI, RIZICI, DOKAZI® – TRI SASTOJKA ZA „NELOMLJIV“ PROJEKT 
5. PROJEKCIJE BUDUĆNOSTI 
6. PRIČA O TRI NOVČANA TOKA 
7. OSTALI (važni) DETALJI PRIPREME NOVČANIH TOKOVA 
8. ULAGANJE U RADNI (OBRTNI) KAPITAL 
9. KAMILICA (7): analiza utjecaja radnog kapitala 
10. DISKONTNE STOPE I SMISAO NPV-a 
11. PONDERIRANI PROSJEČNI TROŠAK KAPITALA (WACC) 
12. TROŠAK VLASNIČKOG KAPITALA I CAPM 
13. O INTERNOJ STOPI PRINOSA (IRR) 
14. DOBRO JE KADA IMATE OPCIJE 

Dodatna poglavlja:

15. (Dodatno poglavlje) Od-inflatiranje otplate kredita 
16. (Dodatno poglavlje) Dodatni primjeri izračuna radnog kapitala metodom „vlakića“ (zalihe)
...
22. (Dodatno poglavlje) Pet zlatnih pravila financijskog modeliranja u Excelu

 

Prvi dio: Ljudi, rizici i dokazi - podloga za bankabilan projekt ... što muči bankare i kako razgovarati s njima    

 

1.          JEDAN POSLOVNI PLAN, MOLIM ... ALI BRZO!     

1.1        Uvod u poglavlje            

1.2        RAZGOVOR: Dva prijatelja poduzetnika i njihov konzultant         

1.3        Zaključak poglavlja        

 

2.          POSUDITE NAM NOVCE, VRATIT ĆEMO VAM IH, 100%!  

2.1        Uvod u poglavlje            

2.1        PITANJE: Zašto bankari premalo riskiraju?          

2.2        Što je to „bankabilnost“ i zašto bankari ne vole riskirati?             

2.3        RAZGOVOR: Poduzetnik protiv bankara 30

2.4        RAZGOVOR: Poduzetnici u Odjelu projektnog financiranja          

2.5        O projektnom financiranju         

2.6        Zaključak poglavlja        

 

3.          TRAŽI SE INVESTITOR, IDEJU IMAMO, VLASTITOG KAPITALA, NEMAMO  44

3.1        Uvod u poglavlje            

3.2        RAZGOVOR: Inicijator projekta upoznaje investitora       

3.3        Zaključak poglavlja        

3.4        Neki od mogućih nastavaka priče ...        

 

4.          LJUDI, RIZICI, DOKAZI® – TRI SASTOJKA ZA „NELOMLJIV“ PROJEKT           

4.1        Ljudi (ljudi znalci)           

4.2        Rizici (razumijevanje rizika)        

4.3        Dokazi (ili takozvani – flasteri za rizike) 

4.4        Recept za savršeni projekt         

 

Drugi dio: novčani tokovi, analiza i vrednovanje projekta            

 

5.          PROJEKCIJE BUDUĆNOSTI           

5.1        Zašto bankari ne vjeruju preciznim predviđanjima budućnosti? 

5.2        Što skeptici kažu o predviđanju budućnosti?      

5.3        Imajte svoju priču (i svoje „krugove“)     

5.3.1     Svatko ima svoj krug     

5.3.2     Budite transparentni     

5.4        Još nekoliko sitnica vezanih za pripremu projekcija         

 

6.          PRIČA O TRI NOVČANA TOKA     

6.1        Ako ste se tek uključili...            

6.1.1     Budući, a ne povijesni novčani tokovi   

6.1.2     Općenito o isplativosti (bilo čega)          

6.1.3     Objašnjenje naziva korištenih u tekstu  

6.2        Priča o tri novčana toka – skraćeni prikaz analize           

6.2.1     Priprema pretpostavki (priča o poslovnom poduhvatu)

6.2.2     Financijski model / simulacija financijskih izvješća         

6.2.3     Financijska analiza projekta (sažetak)     

6.3        PROJEKT KAMILICA (1): početak 

6.4        (Korak #0) Prihodi, troškovi, marže, profitabilnost...       

6.4.1     KAMILICA (2): temeljne pretpostavke, prihodi, rashodi  

6.5        (Korak #1) Novčani tok za ocjenu isplativosti projekta    

6.5.1     Za koga je ovo isplativo?            

6.5.2     KAMILICA (3.1): novčani tok za ocjenu isplativosti projekta         

6.5.3     O diskontnoj stopi (uvod) – „Stavite 10%“          

6.5.4     PITANJE: usporedite rizičnost i (načelno) odredite diskontne stope         

6.5.5     KAMILICA (3.2): diskontiranje novčanog toka za ocjenu isplativosti projekta       

6.5.6     Ostatak vrijednosti        

6.5.7     KAMILICA (3.3): utjecaj ostatka vrijednosti         

6.6        Inkrementalni novčani tokovi / inkrementalni pristup analizi      

6.6.1     Primjer br. 1: Maslačak protiv kamilice  

6.6.2     Primjer br. 2: Novi traktori za poljoprivrednu zadrugu    

6.6.3     Razlika između „SA“ i „BEZ“ = INKREMENT          

6.6.4     Nastavak primjera br. 1 (Maslačak)        

6.6.5     Grupa kompanija – u odnosu na koga je inkrement?      

6.6.6     Inkrementalni utjecaj propuštene prilike            

6.6.7     Zaključak           

6.7        (Korak #2) Novčani tok za ocjenu financijske stabilnosti 

6.7.1     KAMILICA (4.1): izvješće o novčanom toku, financijska stabilnost, struktura financiranja 

6.7.2     Sposobnost otplate kredita i pokazatelj pokrivenosti otplate (DSCR)       

6.7.3     Sposobnost otplate kredita i novčani vodopad (Cash Waterfall) 

6.7.4     KAMILICA (4.2): sposobnost otplate kredita       

6.7.5     Zaključak analize financijske stabilnosti 

6.7.6     PITANJE: isplativo, a financijski nestabilno?        

6.8        (Korak #3) Novčani tok za ocjenu isplativosti za vlasnike 

6.8.1     RAZGOVOR: Gdje je tu isplativost za mene i moj džep?  

6.8.2     KAMILICA (5.1): Treći novčani tok – prvi način (dividende)          

6.8.3     O diskontnoj stopi za vlasnike (nastavak uvoda) 

6.8.4     Dividende i „potencijalne dividende“ za vlasnike             

6.8.5     KAMILICA (5.2): Treći novčani tok – drugi način („potencijalne dividende“)         

6.8.6     Koji način primijeniti?   

6.8.7     EU CBA Vodič: novčani tok za vlasnike   

6.8.8     PITANJE: treći novčani tok na treći način (?) (pomoću neto dobiti)          

6.9        Zaključak financijske analize temeljem tri novčana toka 

 

7.          OSTALI (važni) DETALJI PRIPREME NOVČANIH TOKOVA  

7.1        Porez na dobit i porezni štitovi (česte pogreške)              

7.1.1     Porezni štit kamata u ocjeni isplativosti projekta            

7.1.2     Porezni štit kamata u ocjeni financijske stabilnosti         

7.1.3     Porezni štit kamata u ocjeni isplativosti za vlasnike / investitore 

7.1.4     A porezni štiti amortizacije?      

7.1.5     Porezni učinak prodaje dugotrajne imovine        

7.1.6     Porezni gubitci  

7.2        KAMILICA (6): utjecaj poreza na dobit    

7.2.1     (Korak #1) Porez na dobit i isplativost projekta  

7.2.2     (Korak #2) Porez na dobit i financijska stabilnost            

7.2.3     (Korak #3) Porez na dobit i isplativost za vlasnički kapital            

7.3        Inflacija – uključiti je ili ne?        

7.4        Mjere za konzistentnost izračuna, ako NE želite inflaciju              

7.5        Nepovratni troškovi (eng. Sunk Costs)   

7.5.1     RAZGOVOR: poduzetnik i konzultant o nepovratnim troškovima 

7.5.2     Kako preboljeti nepovratne troškove     

7.5.3     Nepovratni trošak i inkrementalni učinak tipa – oportunitetni trošak     

7.6        Vremenski horizont (vremenska crta) analize     

7.6.1     Duljina perioda analize  

7.6.2     Zrnatost            

7.7        Početna stanja bilance projekta / bilance projektne kompanije  

7.8        Što s PDV-om?  

7.9        Budžetiranje kapitala    

7.9.1     Međusobno isključive alternative s različitim vijekom trajanja    

7.9.2     Usporedba - rangiranje projekata           

 

Treći dio: ulaganje u radni kapital – pogled iz perspektive poduzetnika, računovođe, matematičara, financijskog analitičara i inženjera  

 

8.          ULAGANJE U RADNI (OBRTNI) KAPITAL  

8.1        Uvod    

8.1.1     Kako poduzetnik i računovođa vide problem radnog kapitala     

8.1.2     Terminologija   

8.1.3     Ponovimo što znači – TROŠAK   

8.2        Pojednostavljena analiza ulaganja u radni kapital            

8.2.1     Inicijalno punjenje zaliha            

8.2.2     Radni kapital u sprezi s prihodima          

8.3        Izračun radnog kapitala metodom „vlakića“       

8.3.1     (Primjer #1) Kupci nam plaćaju s odgodom od 30 dana  

8.3.2     Ako ipak volite formule za obrtaj i vezivanje...    

8.3.3     (Primjer #2) Struju plaćamo s odgodom od 15 dana        

8.3.4     (Primjer #3): Zalihe robe (zadani iznos zaliha)     

8.3.5     (Primjer #4): Zalihe robe (zadani dani vezivanja)             

8.3.6     Trošak prodanog proizvoda i vlakići        

8.3.7     Indirektni prikaz novčanog toka 

8.4        Zalihe novca (?) 

8.5        Oslobađanje radnog kapitala i ostatak vrijednosti           

8.6        Amortizacija – postoji li vezivanje amortizacije? 

8.6.1     Situacija br. 1: Uplaćivanje u „amortizacijski fond“         

8.6.2     Situacija br. 2: Iznos amortizacije se koristiti kao aproksimacija budućih investicijskih izdataka.              

8.7        Zaključak: različiti pogledi na ulaganje u radni (obrtni) kapital    

 

9.          KAMILICA (7): analiza utjecaja radnog kapitala   

9.1        Utjecaj radnog kapitala na isplativost projekta  

9.1.1     KAMILICA (7.1): Struktura financiranja #1 (100% vlasnički kapital)          

9.1.2     KAMILICA (7.2): Struktura financiranja #2 (vlasnički kapital i dug)            

9.2        Utjecaj radnog kapitala na financijsku stabilnost             

9.2.1     KAMILICA (8. 1): Struktura financiranja #1 (100% vlasnički kapital)         

9.2.2     KAMILICA (8.2): Struktura financiranja #2 (vlasnički kapital i dug)            

9.3        Utjecaj radnog kapitala na isplativost za vlasnike            

9.3.1     KAMILICA (9.1): Struktura financiranja #1 (100% vlasnički kapital)          

9.3.2     KAMILICA (9.2): Struktura financiranja #2 (vlasnički kapital i dug)            

 

Četvrti dio: diskontne stope, očekivani prinosi,  rizici, NPV, IRR, WACC, CAPM...

 

10.        DISKONTNE STOPE I SMISAO NPV-a       

10.1      VAŽNO PITANJE: Zašto je projekt s NPV-om od jedne lipe – dobar projekt!          

10.2      O diskontnim stopama (nastavak)         

10.2.1   Propuštene prilike, oportunitetni trošak kapitala            

10.2.2   Očekivani prinos            

10.3      ODGOVOR: Zašto je NPV od jedne lipe dobar NPV...       

11.        PONDERIRANI PROSJEČNI TROŠAK KAPITALA (WACC)     

11.1      Izračun prosječnog ponderiranog troška kapitala (WACC)           

11.1.1   Cijena dužničkog kapitala (RD)   

11.1.2   Cijena vlasničkog kapitala (RE)   

11.1.3   Težinski faktor (udio) vlasničkog kapitala u ukupnom financiranju           

11.1.4   Težinski faktor (udio) dužničkog kapitala u ukupnom financiranju           

11.1.5   Porezni štiti kamata (1 – t)         

11.1.6   Primjer izračuna             

11.1.7   Ciljani (dugoročno optimalni) omjer duga i vlasničkog kapitala   

11.2      PITANJE: identični projekti, a različiti WACC-ovi?            

11.3      Što u slučaju promjenjive strukture financiranja?            

 

12.        TROŠAK VLASNIČKOG KAPITALA I CAPM 391

12.1      Elementi CAPM formule             

12.2      BETA, sistemski i specifični rizici 

12.2.1   Specifični rizici  

12.2.2   Sistemski rizici  

12.3      PITANJE: morali li BETA uvijek biti povezana s branšom u kojoj poslujemo?         

12.4      Izračun troška vlasničkog kapitala          

12.4.1   Slučaj kada je diskontna stopa – zadana 

12.4.2   Primjer izračuna diskontne stope upotrebom CAPM modela      

12.4.3   Izračun WACC-a             

12.4.4   Zaključak           

12.5      Što ako NISTE dobro diversificirani investitor?   

12.6      NPV profil          

 

13.        O INTERNOJ STOPI PRINOSA (IRR)           

13.1      Skrivena pretpostavka reinvestiranja     

13.2      Novčani tok bez IRR-a ili s više IRR-ova? 

13.3      Kada IRR i NPV govore suprotno             

13.3.1   Usporedba projekata: mali i veliki projekt           

13.3.2   Usporedba projekata: spori i brzi projekt            

13.4      MIRR (modificirani IRR) 

13.5      IRR i diskontna stopa – tko na kraju pokazuje „pravi“ prinos?     

 

14.        DOBRO JE KADA IMATE OPCIJE  

 

PRILOZI / DODATNA POGLAVLJA:        

 

15.        (Dodatno poglavlje) Od-inflatiranje otplate kredita         

15.1      Anuitetna otplata (uz primjenu nominalne kamatne stope)        

15.2      Pokušaj #1: glavnica i kamata uz realnu kamatnu stopu ...           

15.3      Pokušaj #2: naknadno od-inflatiranje iznosa kamata ...  

15.4      Pokušaj #3 (ispravno): glavnica uz nominalnu kamatnu stopu /kamata uz realnu kamatnu stopu              

 

16.        (Dodatno poglavlje) Dodatni primjeri izračuna radnog kapitala metodom „vlakića“ (zalihe)              

16.1      (Primjer #1): Zalihe sirove kamilice u proizvodnji            

16.2      (Primjer #2): Zalihe u proizvodnji, ali i zalihe gotovih proizvoda  

16.3      (Primjer #3): Držimo zalihe i plaćamo s odgodom dobavljačima 

16.3.1   Inačica br. 1: inicijalna nabava krajem prethodne godine             

16.3.2   Inačica br.2: inicijalna nabava početkom godine 

 

17.        (Dodatno poglavlje) Ulaganje u radni kapital i iznos novca potreban za postizanje likvidnosti              

18.        (Dodatno poglavlje) Primjer izračuna ulaganja u radni kapital u MS Excelu           

19.        (Dodatno poglavlje) Kako je (možda) nastao IRR 

20.        (Dodatno poglavlje) Primjer izračuna MIRR-a     

21.        (Dodatno poglavlje) Pet zlatnih pravila financijskog modeliranja u Excelu             

 

PROJEKCIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA PROJEKTA „KAMILICA“         

 

 


Godina izdanja: 2018.

Autor: Edin Hadžavdić

Nakladnik: EFFECTUS – studij financije i pravo, visoko učilište, Trg J. F. Kennedya 2, Zagreb

ISBN 978-953-8090-12-7